Annons
Annons


Nej, jag har inget sexpack!


Älskar detta väder! Till en annan viktig sak. När jag skulle lägga upp den här bilden, var den första tanken som slog mig ”kan jag verkligen lägga upp den här bilden, jag har bara sport-BH och jag har inga synliga magmuskler, jag är inte supersmal etc etc”, vilket jag vet är så fel att tänka. Jag älskar min kropp så mycket mer efter att ha fött barn, men den här typen av tankar visar hur stor inverkan sociala medier har och ibland känns det som att man inte kan lägga upp den här typen av bilder om man inte ser ut ”som man tror att andra förväntar sig att man ska se ut”. Jag fick barn för 10 månader sedan, hade en skitdålig graviditet där jag knappt kunde stå upp rakt de sista 4 månaderna innan förlossningen och de första 6 månaderna efter Nico föddes, hade jag max 2h sammanhängande sömn. Jag är så stolt över mig själv att jag tog mig igenom allt det där och det är så mycket bättre nu. Äntligen har jag även fått lite tid och ork att gå iväg och träna.

Annons

Jag tycker att kvinnokroppen är fantastisk. Alla kvinnors kroppar! Vi är alla vackra oavett size och om det är varmt ute och man bara vill ha på sig sport-BH och shorts så ska det vara okej och inte skämmas över det.

Jag hade aldrig lagt upp den här bilden innan jag fick barn, men nu när jag vet vad min kropp gått igenom, hade jag inte kunnat vara mer stolt över mig själv. Jag tränar när jag har tid och jag äter hälsosamt när jag vill och ohälsosamt när jag vill. Jag tycker att balans är så mycket viktigare nu än hur jag ser ut. Det är mer viktigt att ha energi att vara med min familj och vänner ❤️

Ändrades ert sätt att se på er själva efter ni fick barn? Eller kanske någon annan händelse i livet?

 

— English translation —

Days like these! To another important thing. When I was going to post this pic, the first thing that came to me was ”can I really post this pic, I only have a Sports Bra but I have no showing abs, I’m not super skinny etc etc”, which I know is so wrong to think. I love my body so much more after giving birth, but these kind of thoughts shows how much impact social media has and sometimes it feels like you can’t post this kind of pic if you don’t look like ”how you think others expect you to look”. I had a baby 10 months ago, I had a crappy pregnancy where I almost couldn’t stand up the last 4 months before giving birth and the first 6 months after N was born I didn’t have more than maximum 2h of sleep in a row. I’m so proud over myself that I went through that and it’s so much better now. Finally I now have had some energy to go and workout. 

I think the woman body is amazing! All women’s bodies! We are all beautiful no matter size and If It’s hot outside and we just want to wear a sports bra and shorts it should be okey and not feel ashamed of that.

I would never post this before I had a baby, but now when I know how much my body went through, I couldn’t be prouder over my self. I workout when I have time and I eat healthy when I want and unhealthy when I want. I think balance is so much more important right now than how I look. It’s important to have energy to be with my family and friends ❤️

Did your way of seeing yourself change after giving birth?

 

Följ mig på instagram här >> @shakeforshape

1 kommentar | Translate


AnnonsLaddar