Annons
Annons


Tror ni på Astrologi?


(Bildkälla)

Detta kanske låter flummigt för en del av er men jag är som sagt en väldigt spirituell person, tror på astrologi och att allt påverkar allt på ett eller annat sätt. Kroppen består ju till 70% vatten (precis som jorden) och vi vet att månen påverkar tidvattnet på jorden. Solen påverkar även jorden, så varför skulle då inte planeterna också påverka oss människor?

Annons

Jag är född i vädurens tecken och alla beskrivningar om väduren stämmer in till 100% på hur jag är som person. Min kille är även vädur och han är extremt lik mig på många sätt. Däremot är två vädurar den ”svåraste” kombinationen av partners och det har vi verkligen fått uppleva genom åren. Har för mig att jag läste en beskrivning där det stod att ”lycka till om ni är två vädurar, det kommer bli tuffare än för alla andra kombinationer. Men två vädurar som lär sig fungera tillsammans, blir ett väldigt starkt par”. Det känner jag verkligen stämmer, men det tog ungefär tre år att komma dit ;)..

Har inte läst astrologi/horoskop på ett tag, men fastnade på några bra sidor idag och läste. Tydligen vände Merkurus bana för tre veckor sedan och har ställt till det en del. För vädurar ska det ha varit en tuff period efter ett annars ovanligt bra flow. Exakt för tre veckor sedan började jag må dåligt och innan dess, har allt gått nästan läskigt bra för mig och jag har varit väldigt lycklig och positiv. Jag läste även att under torsdagen denna vecka så skulle Merkurius vända rätt igen. Det var den dagen jag plötsligt fick två telefonsamtal från båda mina föräldrar (som jag inte har överdrivet mycket kontakt med) och de hjälpte till och peppade mig på ett sätt som de inte gjord förut. Redan på kvällen fick jag över Nelson. På fredagen skulle Venus byta skepnad och vara ovanligt hjälpsam. Det var ju den morgonen jag fick en sån magisk promenad och kände mig lycklig för första gången på länge. Efter fredagen har det bara blivit bättre och bättre.

Jag kan inte låta bli att tycka att det stämmer lite för läskigt bra in på min situation just nu. Visst kan man alltid vända och vrida på horoskop så att det passar en för dagen, men att läsa det så här i efterhand när allt redan skett, får mig ändå att bli lite ”amazed”.

Vad tror ni? Tror ni på astrologi? Läser ni horoskop? Vad är ni för stjärntecken?

___
English.
This may sound weird to some of you but I am, as I’ve said a very spiritual person, I believe in astrology and that everything affects everything in one way or another. Your body is made of 70% water (just like Earth) and we know that the moon affects the tides on Earth. The sun affects the earth, so why could not the planets also affect us humans?

I was born in the sign of Aries, and all descriptions of the Arie applies to 100% of how I am as a person. My guy is even an Arie and he is extremely similar to me in many ways. However, the two Aries is the ”most difficult” combination of partners, and we certainly have experienced that over the years. I was reading a description saying that ”good luck if you are two Aries, it will be tougher than for all other combinations. But two Aries who learn to work together, becomes a very strong couple.” I feel it’s really true, but it took about three years to get there;)..

I did not read the astrology/horoscopes for a while, but I got stuck on some good sides today and read. Apparently Mercury turned track three weeks ago and has messed up a lot. For the Aries it has been a tough period instead of an otherwise exceptionally good flow. Exactly three weeks ago, I started to feel bad and, before that, everything has gone almost to good for me and I’ve been very happy and positive. I even read that on Thursday this week would Mercury’s turn track again to normal. That was the day I suddenly received two phone calls from both my parents (which I do not have excessive contact with) and they helped and pushed me in a way that they haven’t done in a long time. That very evening I got over Nelson. On Friday, Venus would change shape and be exceptionally helpful. It was the morning I got one of those magical walk and felt happy for the first time in a long time. After Friday it has only gotten better and better.

I can not help thinking that it fits good in my situation right now. Sure, you can always turn and rotate the chart so that it fits one for the day, but to read it in retrospect, when everything has already been done, lead me to become a little ”amazed”.

What do you think? Do you believe in astrology? Do you read horoscopes? What are you zodiac sign?

2 kommentarer | Translate


AnnonsLaddar